Saturday, August 05, 2006فرماندهی انتظامی مجری پروژه آسیمیلاسیون در شهر شوط

اخیرا در شهر شوط از جانب فرماندهی انتظامی شهر اطلاعیه ای با عنوان "اطلاعیه شماره 1" منتشر شده که گویا جهت تامین امنیت عمومی و رفاه حال شهروندان چندین دستورالعمل را شامل می شود.جالب اینجاست که بدانیم یکی از این دستورالعمل ها نامگذاری فارسی را برای مغازه ها واجب می دارد. البته در این چند ماهه اخیر این بار دومی است که دست های پلید شوونیست در این شهر قصد آن دارد که با بهره گیری از دستگا های حکومتی پروژه آسیمیلاسیون را سرعت بخشد. چند ماه قبل چندین تن از مسئولین وابسته و خود فروخته قصد تغییر نام این منطقه را به " ایرانسر" داشتند که خوشبختانه با مخالفت و پا فشاری تعدادی از اعضا شورای شهر مبنی بر عدم تغییر نام شهر و یا انتخاب نام "آران"( نامی که عموم مردم منطقه برای آن بکار می برند) در صورت تغییر نام شهر این پروژه نا کام ماند.

لیکن اینبار دست پلید شووینیسم در قالب اطلاعیه الزام آور برای بازار و بازاریان به میدان آمده است. و شاید دلیل اصلی آن ترس از نفوذ حرکت در بین عموم مردم خصوصا مهمترین بخش آن یعنی بازار باشد0 Comments:

Post a Comment

<< Home