Friday, April 27, 2007وجه تسميه تبريز

در خصوص وجه تسميه تبريز سخن بسيار رفته است . به معني »تب ريز« ، »تب پنهان كن« ، » پنهان كننده تف و گرما «كه با جنبش هاي آتشفشاني كوه سهند مربوط مي باشد . مركز استان آذربايجان شرقي كه مكرراً پايتخت پادشاهان بوده و ابنيه و آثار معروفي داشته است كه به سبب هجوم بيگانگان و زلزله خراب شده است ، داراي معادن زغال سنگ ، زرنيخ و نمك مي باشد .

در ارتباط با نسبت آن به افسانه » زبيده خاتون « همسر هارون الرشيد كه در اين شهر تب بدنش ريخته است و از آن زمان به »تبريز« معروف شد ذكر موارد زير ضروري است و اعتقاد به اين وجه تسميه ساختگي و غير واقعي است .

1 - قبل از آمدن زبيده خاتون شهر (تبريز ) وجود خارجي داشته است . بنابراين اسمي نيز بر آن مترتب بوده و طوري نبوده است كه همسر زني براي يك شهر بي نام ، اسم انتخاب كند . آنچه قبل از آمدن زبيده خاتون بر اين شهر اطلاق مي شده مد نظر است .

2 - » تب ريز « كلمه اي است فارسي ، در حالي كه مردم اين ديار از زمان هاي قبل آذري و تُرك بوده و هستند؛بنابراين لفظ تبريز به معني ( تب ريز ) بي مناسبت مي نمايد.

3 - زبيده دختر جعفر بن منصور ( ف 216هـ . ق/ 831 م .) زن هارون الرشيد و مادر خليفه امين هارون الرشيد ( و . 148 هـ . ق - ف . 193 هـ . ق) بزرگترين خليفه عباسي در سال 170 هـ . ق پس از هادي به خلافت رسيد . در اوايل خلافت سه سال تحت نفوذ مادرش بود ، ولي پس از مرگ مادر يحيي بن خالد برمكي را در سال 178 به وزارت برگزيد و امور خلافت را به دست يحيي و فرزندانش سپرد .

هارون نسبت به علويان كينه شديد داشت وي هنگامي كه به عزم رسيدگي به تعديات حاكم خراسان و جنگ با خوارج مشرق ايران در حركت بود درگذشت. با ذكر اين تفاصيل نسبت دادن اصطلاحي فارسي براي يك شهر از جانب خليفه اي عربي بعيد مي نمايد .

اما آنچه نگارنده در خصوص شهر تبريز تحقيق كرده است، به نكته هاي تازه اي برخورد كرده است كه محل تأمل است . اين اطلاعات از اثر ( 17-13 اينجي عصرلرده تبريز شهرينين تاريخي = تاريخ شهر تبريز در عصر 17 تا 13) مولف ، انواللهي c.mآمده است :

» بنده در سفر به دانشگاه نخجوان توسط يكي از اساتيد مجرب آن دانشگاه به نام آقاي »رحمت شاهوردي اف« اين مطلب را از كتاب ترجمه و برداشت كرده ام« .

نام اول تبريز ، » نارُن - تارماكيس« بوده است كه در اين باره معلومات را سارقون دوم حكمدار آستور، قبل از ميلاد مي دهد . اين شهر در هزار دوم قبل از ميلاد به ميدان آمده است. گفته مي شود : شهر بيش از 2500 سال عمر دارد و فكر اعراب در مورد پيدايش شهر تبريز با افسانه زبيده خاتون صحيح نيست و تصور نامگذاري شهر تبريز بعد از تصرف اعراب غير واقعي است، و ارتباطي با معني تبريزكه اعتقاد دارند از دو كلمه ( تب + ريز) تشكيل يافته است ( ريخته شدن تب) صحيح نيست .

برخي لفظ تبريز را محب طلوع خورشيد ( گونش ساچان) مي گويند كه اين تصور نيز با آتش پرستي مرتبط است كه اين نظر نيز پذيرفته نيست . لفظ تبريز به معني قلعه دو جداره ( ايكي قات قالا) است كه در اين باره معلومات واقعي در نزديكي شهر ازكوه قديمي سرخاب برداشته شده است .

حقيقتاً شهر تبريز از سه طرف: از سمت شرق ، سرخاب ، از جانب غرب، يانيق . از جانب جنوب با كوه سهند احاطه شده است .

بدين طريق نام اول شهر تبريز با كوه تارن سرخاب يا نام قديمي اش ( توري) ارتباط دارد . اين اسم بعدها به صورت تاروي - تارُن - تاوري و نهايتاً به صورت تبريز تغيير شكل داده است .

1 Comments:

At 1:52 AM, Blogger dustaq said...

سلاملار
سایین مهران بی بهاری بو دیرلی مقاله نیز ده یاخشی اولاردی کی تبریزین گؤی مچیدینین یاخینلیغیندا قازینتیلاردان تاپیلان اثرلردنده یازاسینیز بو مقاله نیزده.
ساغ اولون
اوختای بابایی عجب شئر
www.oxtaybabayi.blogfa.com

 

Post a Comment

<< Home