Tuesday, June 19, 2007خادمین و خائنین ملت در یک روز در برابر وزرای رژیم آپارتاید ایستادند

اعلمی از وزیر کشور خونخواهی ملت آذربایجان را میکند،

تاج الدینی از وزیر خارجه قتل نام خزر را طلب میکند!

میللی شورا- مجلس شورای اسلامی، امروز شاهد روز پرکاری برای نمایندگان تبریز بود. یکی همچون اعلمی است که با سرسختی، پور محمدی وزیر خودکامه کشور را به جایگاه سئوال می خواند و به مانند وکیل شریفی از حقوق ملت مظلوم آذربایجان در برابر جنایتهای خونین نیروهای رژیم آپارتاید دفاع میکند و به صراحت می گوید: "پاسخ ماموران و مسوولان تحت امر شما به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ، هتاکی، ضرب و شتم با قمه و قداره و زنجیر و چوب و چماق و در شدیدترین وجه آن تیراندازی به سوی مردم بود و همین امر باعث تسری این اعتراضات به سایر اقشار و نقاط دیگر شد و متاسفانه برخی از افراد موسوم به یگان ویژه‌ی نیروی انتظامی و نیروی مقاومت، با معترضین به بدترین شیوه برخورد کردند. " وزیر نیز در نهایت استیصال و استبداد می گوید: "مطمئنا در دعوا حلوا پخش نمی کنند."

اما تاج الدینی وکیل دیگری است که نام دارالسلطنه تبریز و نام پایتخت حریت و قیام خاورمیانه را یدک میکشد. وی در نهایت زبونی، همزمان(!) به منوچهر متکی وزیر خارجه تذکر میدهد: "چرا نام ایرانی دریای مازندران به نام مجعول و غیر ایرانی “خزر” تغییر یافته است؟"

گویی این بیچاره هیچ تاریخ نیز نمیفهمد و از این علم تنها آنچه را که در وزارت اطلاعات به او حالی کرده اند میشناسد.او سپس در نهایت بدبختی برای تحصیل مقام به خودزنی شگرف فرهنگی و تاریخی میپردازد و میگوید:"در هیچ کدام از نام های قدیمی نام خزر نبوده و از دوره قاجار این نام مجعول و غیر ایرانی وارد اسناد شده است؛ خزر نامی است برگرفته از قوم خزر که در بخش شمالی دریا ساکن شده اند و قومی غیر ایرانی و ستیزه جو ومهاجم بودند و هر از گاهی به شهرهای ایران و ارمنستان و آذربایجان که جزو قلمرو ایران بودند هجوم می آوردند."بی تردید مردم رشید و آگاه آذربایجان قدر خادمان ملت را میدانند و شر خائنان به وطن را دفع خواهند کرد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home