Tuesday, August 28, 2007نام بین المللی قوری گول را بانصب تابلوی بزرگی در کنار جاره ترانزیتی تهران-تبریز به صدرا تغییر داده اند

به نام خداوند حق وعدالت

بنیادهای افشاریان به نام تالاب بین المللی قوری گول نیزرحم نکردند

تالاب بین المللی قوری گول واقع در شهرتاریخی اوجان(بستان آباد) با وسعت 240 هکتار در45 کیلومتری شهرتبریزدرمسیرجاده تهران- تبریز واقع شده است این تالاب به دلیل ویژگیهای منحصربه فردمحیطی وزیستگاهی حیاط وحش به عنوان تالاب بین المللی به ثبت رسیده است این تالاب سالانه میزبان هزاران نوع پرندگان آبزی است وبه دلیل نزدیکی به شهروجاده دارای شرایط مطلوب تفرجگاهی می باشداما متاسفانه این پدیده بی نظیرسالهای متوالیست که مانند بسیاری از مناطق آذربایجان با وجود پتانسیل توریستی وگردشگری مورد بی مهری مسئولان قرار میگیرد بطوی که به دلیل نبود امکانات کمتر کسی پیدا می شود که این تالاب را بشناسد این مسئولان درچند روز اخیر در پی تکمیل کردن سیاست های دیرینه خود متاسفانه نام بین المللی قوری گول را بانصب تابلوی بزرگی در کنار جاره ترانزیتی تهران-تبریز به صدرا تغییر داده اند آیا به نظر شما این حرکت ننگین را میتوان با کلماتی بجز نژادپرستی-پان فارسیستی-شونیزمی-فاشیستی-ضد اسلام تفسیر کرد. باشد که خداوند بزرگ وبخشنده میان ما شما قضاوت کند.

به امید روزی که با یاری خداوند متعال پرده نفاق دین اسلام از روی دولت پارس زدوده شود

اوجانلی سهند(varliq.blogfa.com)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home