Tuesday, September 04, 2007ممنوعیت رسمی استفاده از کلمات و جملات ترکی در تابلوها، شیشه فروشگاه ها و برچسب کالاها در شهرستان "بین ائو"(بناب)

مدیریت بازرگانی شهرستان بناب، در یک اقدام کاملا عجیب به صورت رسمی به مبارزه با زبان مادری خود و ملتش پرداخته است. در این اقدام، سرپرست مدیریت بازرگانی بناب، طی نامه ای رسمی به ریاست مجمع امور صنفی شهرستان بناب اظهار کرده است که بنا به دستور ریاست سازمان بازرگانی استان باید از طریق اتحادیه های صنفی تحت پوشش، به واحد های صنفی ابلاغ شود که از استفاده از الفاظ و جملات ترکی در تابلوها، شیشه فروشگاه ها و برچسب کالاها خودداری نمایند.

این نامه نیز به صورت گسترده از طریق واحد های صنفی مختلف در سطح شهر پخش شده است. به صورتی که کار هویت طلبان این شهرستان را برای پخش آن آسان نموده است.

متن کامل این سند که عکس نامه به صورت زیر می باشد:

ریاست محترم مجمع امور صنفی بناب

سلام علیکم:...
احتراما با توجه به نامه شماره 3190/ م/ 111 - 86/5/21 ریاست محترم سازمان بازرگانی استان خواهشمند است دستور فرمایند از طریق اتحادیه های صنفی تحت پوشش به واحهای صنفی ابلاغ شود از استفاده از الفاظ و جملات ترکی در تابلوها، شیشه فروشگاه ها و برچسب کالا خودداری نمایند.


من ا... التوفیق
نجفیان
سرپرست مدیریت بازرگانی شهرستان بناب

عکس اسکن شده نامه در زیر آورده شده است...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home