Wednesday, November 21, 2007محو اسامی تورکی در معابر تیکان تپه( تکاب )

قدرت نمایی شوونیزم فارس در تیکان تپه همچنان ادامه دارد .

فشارها مبنی بر محو اسامی تورکی در معابر تیکان تپه( تکاب ) که از یک ماه پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد . در همین راستا دیروز( سه شنبه 29 آبانماه ) مأموران اداره ی اماکن تیکان تپه شبرنگها و نئونهای بوتیک " باخیش " واقع در روبروی شهرداری و کفش " اوچوچو " واقع در پاساز انصار را کنده و با خود بردند . این ماموران هفته ی گذشته نیزاسامی تورکی سه باب مغازه را پاک کرده وکارت ویزیت تورکی این مغازه ها را ضبط کردند .

گفتنی است هنگامی که چند تن از فعالین فرهنگی مراتب اعتراض خود را به فرمانداری تیکان تپه اعلام کردند این اداره نیز در پی تأیید اعمال نزاد پرستانه اداره اماکن و" عبدی " رییس این ادار بر آمده است .

آذربایجان اویرنجی حرکاتی – تیکان تپه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home