Wednesday, November 28, 2007اخبار دريافتي از سطح شهر مراغه

بنا به اخبار دريافتي از سطح شهر مراغه اماكن اين شهرستان از صدور مجوز به موسسه ها، مغازه ها و مكانهاي عمومي و عكاسي ها و... جلوگيري مي كند و در تازه ترين اقدام به يك عكاسي در مراغه مجوز فعاليت نداده است و تهديد نموده نام عكاسي خود را كه اولدوز است عوض نمايد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home