Wednesday, December 05, 2007گزارش ساوالان سسي از ادامه محدوديت براي اسامي تركي در آذربايجان

نویسنده خبر:

خلاصه خبرماموران اداره اماکن مراغه با مراجعه به مغازه عکاسی "اولدوز" در خیابان قدس (فرمانداری سابق) صاحب آن را در رابطه با نام غیر فارسی مغازه شدیدا تحت فشار قرار داده اند... متن خبرمحدودیت برای اسامی ترکی در آذربایجان ادامه دارد

ساوالان سسی: بنا به گزارشات رسیده از مراغه ماموران اداره اماکن این شهر با مراجعه به مغازه عکاسی "اولدوز" در خیابان قدس (فرمانداری سابق) صاحب آن را در رابطه با نام غیر فارسی مغازه شدیدا تحت فشار قرار داده اند. آنها از او خواسته اند، برای اینکه مشکلی پیش نیاید، یک نام فارسی برای مغازه خویش انتخاب کند.

این در حالی است که اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی یکماه پیش خبر از لغو مصوبه شورای تامین سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی در خصوص "ممنوعیت استفاده از واژگان و عبارات ترکی در تابلوهای فروشگاه ها و برچسب کالاها"، به دستور وزرای کشور و بازرگانی داده بود.

گفتنی است؛ چند ماه قبل در پی تصمیم شورای تامین تبریز مبنی بر جلوگیری از استفاده اصناف و بازرگانان و کسبه از واژگان و عبارات ترکی آذربایجانی در تابلوهای فروشگاه ها و برچسب کالاها و ابلاغیه سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی در زمینه اجرای این مصوبه، اکبر اعلمی و رسول صدیقی نمایندگان تبریز و بناب، از شورای تأمین شهرستان مذکور به کمیسیون اصل نود شکایت کردند.

اعلمی طی دو تذکر مکتوب جداگانه به وزرای کشور و بازرگانی ، خواستار لغو مصوبه و ابلاغیه های مذکور شد که سید مسعود میر کاظمی و مصطفی پور محمدی وزرای بازرگانی کشور در نامه های خود به این نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم، از رسیدگی به مسئله خبر دادند و نوشتند "مصوبه شورای تامین تبریز و ابلاغیه سازمان بازرگانی آذربایجان غربی مورد تائید نبوده و کان لم یکن شده است".

0 Comments:

Post a Comment

<< Home