Monday, May 12, 2008

مغازه های تبریز به جرم داشتن نام تورکی بسته می شوندمغازه های تبریز به جرم داشتن نام تورکی بسته می شوند .

آذربایجان اویرنجی حرکاتی ( تبریز ) : در ادامه ی تشدید فشارها بر فعالین و ملت آذربایجان چندین مغازه ی دیگر نیز به جرم داشتن نام تورکی پلمپ گردیدند و تعدادی نیز در زیر فشار نهادهای امنیتی مجبور به تغییر نام خود شدند . همچنان که در تصاویر نیز مشاهده می فرماید دو مغازه با نامهای زیبای (( ساری تل )) و (( ایلقار )) به دلیل عدم تمکین از تغییر نام ، به دستور اطلاعات تعطیل گشتند . مغازه ی (( شانلی )) نیز مجبور به تغییر نام خودشده است . این در حالی است که پیش از این نیز شاهد چنین وقایعی در شهرهای آذربایجان بوده ایم . گفتنی است با نزدیک شدن به سالگرد قیام خرداد ماه آذربایجان فشارها بر فعالین حرکت ملی آذربایجان روز به روز بیشتر می گردد .( تصاویر در ادامه ی مطلب )

http://www.azoh.blogsky.com/?PostID=1558

0 Comments:

Post a Comment

<< Home