Friday, January 30, 2009

«یاغچی آباد» یا «یاخچی آباد»؟

«یاغچی آباد» یا «یاخچی آباد»؟

http://t-u.blogfa.com/

تئهران اوشاقلاری -تا جائیکه یادم میآید و یادمان میآید اسم محلۀ ما «یاخچی آباد» بوده، اما معلوم نیست که در این چند سال اخیر چه بر سر این محلۀ خوب آباد شده(یاخچی آباد) آمده که نامش به یاغچی(روغنچی)آباد تغییر داده شده است! من که چیزی از روغن و روغنچی نه دیده ام و نه شنیده ام و تا چند سال پیش بر روی تابلوها و نقشه ها (یاخچی آباد) دیده بودیم ولاغیر.


چند سالیست دیده شده که شهرداری منطقۀ 16 تهران در یک اقدام عجیب، نام زیبا و با مسمّای یاخچی آباد را به اسم نامتعارف «یاغچی آباد» تغییر داده! و اخیراً هم بر روی نقشه های جغرافیایی شهر تهران به همین شکل تغییر داده شده و لابد تا چند سال دیگر باید شاهد تغییر آن به روغنچی آباد و روغن آباد و حتی مثل موارد مشابه و توهین آمیز دیگر یاغی آباد و ... که بعید هم نیست باشیم.


اهالی آگاه و روشنفکر محله نیز بارها با حضور خود در شهرداری منطقه، به این تغییر نام عجیب و مشکوک، اعتراض کرده اند و چون مسئولین مربوطه جواب قانع کننده ای نداشتند نتیجۀ اعتراضات تاحدودی مثبت بوده اما بنظر من این مسئله باید جدی تر و بیش از پیش پیگیری شود تا هر ارگان و سازمانی که اینچنین اقدام به تغییرات نامتعارف و مشکوکی دستیازی میکند را منصرف نمایند و این را هم فراموش نکنیم که امروز بهتر از فردا خواهد بود.
سومئر تئهرانلی چهارشنبه نهم بهمن 1387

0 Comments:

Post a Comment

<< Home