Wednesday, October 21, 2009

استاندار اردبیل: نام شهر گیوی را جعفراباد می کنیم

میللی حرکت چهار شنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۸:
براساس اخباری که از خلخال دریافت کرده ایم استاندار اردبیل در مراسم افتتاح یک سد کوچک در نزدیکی گیوی یکی از شهرهای استان اردبیل که در مجاورت شهرستان خلخال قرار دارد اعلام کرده که نام این سد را سد امام صادق گذاشته ایم و در تلاشیم تا نام شهر گیوی را نیز حعفراباد بگذاریم.

انتشار این خبر در سطح شهر سبب تحیر و عصبانیت مردم شده و اهالی می پرسند چه کسی به این افراد حق داده تا نام تاریخی شهرهای آذربایجان را یکی پس از دیگری تغییر دهند!؟

1 Comments:

At 11:06 PM, Blogger Aydin.K said...

Kuyunun adin 100 defe deyishibler, ve gine deyiriki Kuyu!!!!

 

Post a Comment

<< Home